Opći uvjeti poslovanja

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET STRANICE

Simone Design web shop posluje pod trgovačkim imenom Simone Design na adresi Sunčana 1B, 31000 Osijek.

Prodaja robe putem web shop-a odvija se na način da kupac odabere određene proizvode, stavi ih u košaricu te svoju kupnju završi pritiskom na tipku "KUPI", pošalje narudžbenicu poduzeću Simone Design. Plaćanje se odvija putem internet bankarstva, virmana ili prilikom preuzimanja robe ( pouzećem ).

Slike i opisi pojedinih proizvoda preuzeti su s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web shop-a nastoje što točnije navesti opise proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Popusti i kupon kodovi se ne mogu zbrajati. 

HRK - valuta je hrvatska kuna.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Svi uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Simone Design-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Simone Design-a , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranoga proizvoda ili usluge putem Simone Design internet stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije ( Ugovor sklopljen na daljinu ) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Simone Design-a na jedan od slijedećih načina:

• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Simone Design o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ( na Simone Design, Sunčana 1B, 31000 Osijek ) ili elektroničkom poštom na info@simone-design.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte i broj narudžbe.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 ( četrnaest ) dana od dana kada Simone Design zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen uplatom na bankovni račun korisnika. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Simone Design može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Simone Design, Sunčana 1B, 31000 Osijek, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je Simone Design-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. O tome će potrošač biti obaviješten. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora kontaktira Simone Design kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sljedećim situacijama:

- Ako je trgovac u potpunosti ispunio ugovor o uslugama
- Ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
- Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
- Ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
- Ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

Uvjeti i postupak kupnje

Proizvodi se naručuju putem košarice. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Cijena proizvoda u maloprodaji, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi će biti u ponudi za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@simone-desing.com ili na telefonski broj 095/939 7256 kako bi naša služba za korisnike provjerila da li je narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 095/939 7256 i pomoći ćemo vam kod narudžbe.

Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na internet stranici tvrtke Simone Design bez dopuštenja roditelja ili staratelja.

Simone Design zahtijeva da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik ( po propisima pozitivnih zakona ) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to:
- putem elektronske pošte: info@simone-design.com
- putem pošte na adresu: Simone Design, Sunčana 1B, 31000 Osijek.

Odgovor na pisani prigovor, potrošač će dobiti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, stoga vas molimo da naznačite svoje podatke ( ime, prezime i adresu ).
Sporove nastale u vezi realizacije kupoprodajnog ugovora rješava sud nadležan za sjedište Simone Design-a.

ONLINE platforma za riješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Predugovorna obavijest

Molimo potrošače da se prije sklapanja ugovora obvezno upoznaju s obavijestima iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/15).

a) U postupku registracije ili izrade korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge, odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu adresu e-pošte. Svi podaci potrebni za registraciju ili izradu korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun izrađuju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćivati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) U slučaju kršenja odredbi Uvjeta poslovanja, Simone Design zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Pri sklapanju Ugovora korisniku će biti dostavljeni: Račun kao potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/15), i obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja pregledati ambalažu pošiljke. Ima li na ambalaži pošiljke vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije njezin primitak jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takve ambalaže oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vratit će pošiljku Simone Design uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda i  svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte

  • na adresu elektroničke pošte: info@simone-design.com
  • na adresu: Simone Design, Sunčana 1B, 31000 Osijek

Simone Design je odgovorno za materijalne nedostatke na kupljenim proizvodima (reklamacija) sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti potrošača N.N.41/2014. 110/2015. i Zakonu o obveznim odnosima N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje vam se u razumnom roku zamjena proizvoda, ili uklanjanje nedostataka na reklamiranom proizvodu, ili sniženje cijene proizvoda. Ako u razumnom roku ne možemo kupljeni proizvod zamijeniti ili popraviti, možete raskinuti ugovor a novac će vam biti vraćen.

Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Simone Design vrši prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Simone Design.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži) uz predočenje originalnog računa.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima  koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji  da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.