Opći uvjeti poslovanja

Reklamacije

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ako prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni.
Kupac će pokrenuti proces reklamacije slanjem maila na adresu info@simone-design.com u kojem će ukratko objasniti razloge za reklamaciju. Razlozi za reklamaciju su:

  • roba nije isporučena po uputama iz narudžbe
  • isporučena roba ne odgovara standardima
  • oštećenja na proizvodu i prilikom isporuke proizvoda

Proizvodi ne podliježu reklamaciji u sljedećim situacijama:

  • sitna odstupanja u boji, nijansi ili printu
  • naručivanje pogrešne veličine ili mjere proizvoda
  • nedostaci na mehanizmu sata koji se smatraju kao modni dodatak i koji kao takvi ne nose sa sobom garanciju
  • oštećenja na ambalaži. Eventualnu štetu potrebno je prijaviti dostavnoj službi odnosno GLS-u.

Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju zajedno sa računom i pripadajućom deklaracijom na samom proizvodu.
 
U slučaju opravdane reklamacije proizvođač će artikl zamijeniti ispravnim ili izvršiti povrat novca u roku od 14 dana. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata te osigurala evidencija plaćanja, povrat uplate kupcu vrši se isključivo prijenosom na njegov transakcijski račun. Vraćanje novca u gotovini nije moguće!

Povlačenje potrošača iz ugovora

Kupac ima pravo zatražiti u roku od 15 dana od primitka robe (na mail info@simone-design.com) da se želi povući iz ugovora bez da treba dati razlog za svoju odluku. Rok početka se računa jedan dan nakon datuma preuzimanja.

Jedini trošak koji se potrošaču naplaćuje u vezi s odstupanjem od ugovora je trošak isporuke (dostave) robe. Roba se mora vratiti prodavaču najkasnije 15 dana nakon slanja otkazane obavijesti o ugovoru (kupnje). Ako je potrošač već počeo koristiti proizvod, uklonio deklaracije te ostavio vidljive tragove nošenja (pregibi, nabori, prljavština, mrlje..) onda otkazivanje ugovora nije moguće.
 
Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju i u ambalaži u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju zajedno sa računom i pripadajućom deklaracijom na samom proizvodu.
 
Povrat novca će biti izvršen čim se završi postupak otkazivanja, najkasnije u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o odstupanju od ugovora.
 
Potrošač se može povući iz kupnje na način da nedvosmisleno podnese izjavu iz koje proizlazi potrošačka namjera za povlačenje iz ugovora.
 
Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata te osigurala evidencija plaćanja, povrat uplate kupcu vrši se isključivo prijenosom na njegov transakcijski račun. Vraćanje novca u gotovini nije moguće!

Mijenjanje baterije na satu

Mehanizam sata je na remenju i pričvršćen je drukerom sa svake strane koji se otkače te tako dozvoljavaju da se cijeli mehanizam/sat okrene. Poklopac se skida s tankim nožićem/skalpelom. Baterija se nalazi unutar mehanizma te se mijenja novom. Specifikacija baterije koja ide unutar sata je: 1.55v 377.

Opći uvjeti poslovanja

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
SIMONE DESIGN zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima. 

Vlasnik ove stranice je SIMONE DESIGN, Sunčana ulica 1B, 31000 Osijek
Usluga koju pruža SIMONE DESIGN sa sjedištem u Osijeku, sastoji se od upravljanja sadržajem i formom, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.
Korištenjem ove stranice smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o tajnosti podataka.

SIMONE DESIGN zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, uključujući i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih internet stranica.
SIMONE DESIGN može prestati slati informacije, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike. SIMONE DESIGN zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim i nužnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja internet stranice i / ili izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga SIMONE DESIGN savjetuje korisnicima da periodično ponovno pročitaju informacije sadržane u uvjetima korištenja i izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Ako dođe do promjene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti ovu internet stranicu, smatra se da prihvaća nove Uvjete korištenja i izmjenjenu Izjavu o povjerljivosti podataka. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama SIMONE DESIGN. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetne internet stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Obveza i dužnost korisnika je da koriste internetsku stranicu SIMONE DESIGN isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. SIMONE DESIGN može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na svojim internet stranicama, a s ciljem osiguranja poštivanja ovih uvjeta korištenja i poštivanja propisa Republike Hrvatske.

SIMONE DESIGN ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

  • uslijed neautoriziranog korištenja podataka kod kupovine ili štetu povezanu sa takvim korištenjem,
  • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge kupovine preko interneta, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom SIMONE DESIGN

U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Osijeku.